Infobijeenkomst Icewhale Foundation

28 september, 13:30 – 16:30, NWO, Den Haag. Zie de bijgevoegde flyer voor meer informatie. Graag uiterlijk vandaag aanmelden!

Uit de uitnodiging van de Icewhale Foundation:

In het Noordpoolijs tussen Groenland en Spitsbergen leven IJswalvissen. Het zijn de op één na grootste zoogdieren ter wereld. Ze hebben een grote rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis, maar zijn desondanks amper bekend.
Nu het Noordpoolgebied snel opwarmt en nieuwe scheepvaartroutes worden ontsloten, verandert het leefgebied van de IJswalvissen. De gevolgen daarvan willen we in kaart brengen en in goede banen leiden. De kennis die daarvoor nodig is willen we verzamelen door onder Nederlandse vlag een serie wetenschappelijke expedities te ondernemen naar het Arctische zee-ijs in de poolwinter. Dit is het overwinterings- en vermoedelijke voortplantingsgebied van de IJswalvissen. Een biotoop die nooit eerder is onderzocht.
Uit een haalbaarheidsstudie, in opdracht van het NIOZ en gesubsidieerd door NWO, blijkt dat de IJswalvis-expedities uitvoerbaar zijn met een speciaal ontworpen schip. Daardoor ontstaat reëel perspectief op het beantwoorden van dringende wetenschappelijke vragen én maatschappelijke uitdagingen.
Graag brengen we u op de hoogte van de stand van zaken en betrekken we u bij het realiseren van de IJswalvis-expedities.

Icewhale Foundation

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s