Toekenningen Nederlands Polair Programma

In de financieringsronde van 2016 van het Nederlands Polair Programma (NPP) heeft het domeinbestuur dertien aanvragen goedgekeurd. De nieuwe onderzoeksprojecten gaan onder meer over de gevolgen van de ontdooiende permafrost, invasieve soorten, lichaamsverkleining bij trekvogels, bodembacteriën en een klimaatkoelend gas. . . . lees hier verder!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s